PPH
ul. Wroc³awska - Wróblewskiego 5
67-100 Nowa Sól